PRAVIDELNÉ ROČNÉ ŠKOLENIE PERSONÁLU SLF

Pozývam Vás na školenie personálu SLF, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.2. až 25.2.2024.

Začiatok: 23. 2. 2024 o 15,00 hodine.

Miesto konania: Letecké športové centrum Lučenec – letisko Boľkovce
Povinná účasť na školení: letoví inštruktori, letoví inšpektori, skúšobní piloti, vedúci PrVs,
inšpektori technici, technici údržby LŠZ, prevádzkoví technici údržby LŠZ.

Neúčasťou na školení jednotlivé preukazy spôsobilosti a kvalifikácie  strácajú platnosť!!!

Predpokladané ukončenie školenia 25.2.2024 o 14,00 hod.
Cieľ školenia: oboznámiť účastníkov školenia s novinkami v leteckej prevádzke, vo vzdušnom priestore SR, vo výcviku, v technike a pod.
Program školenia bude zverejnený po získaní konkrétnych tém od prezentujúcich.
Pokyny pre absolvovanie školenia:
1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SLF.

2. Elektronickou poštou bude pozvánka odoslaná všetkým, ktorí sú povinní zúčastniť sa na tomto školení.
3. Všetci zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov (ak ho vedú) a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.
4. Vedúci PrVs prinesú výkaz činnosti PrVs za rok 2023.
5. Inštruktori prinesú výkaz činnosti letového inštruktora/inšpektora SLF za rok 2023.
6. Aktívnu účasť a príspevok do programu zabezpečia HLI SLF, HT SLF, IBL SLF a vedúci VS SLF.
Prihlášky na školenie prosím zaslať e-mailom na adresu lipcseiova@slf.sk do 20.2.2024. Po tomto termíne Vám negarantujem ubytovanie a stravovanie.

Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia účastnícky poplatok vo výške 70,-€, v ktorom je zahrnuté aj ubytovanie a strava.
Verím, že svojou dochvíľnosťou, disciplínou a dodržiavaním pokynov prispejete splniť rozsiahly program školenia.


Marián SLUK
prezident SLF v. r.