Program náhradného školenia leteckého personálu SLF

 

P O Z V Á N K A

            Pozývam Vás na školenie personálu SLF v náhradnom termíne, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. – 7. 4. 2024.

            Začiatok:  5. apríla 2024 o 17,00 hodine.

Miesto konania:  Letecké športové centrum Lučenec – letisko Boľkovce

Školenia sa zúčastnia: Letoví inštruktori, letoví inšpektori, skúšobní piloti, vedúci PrVs ,  technici údržby LŠZ, prevádzkoví technici, inšpektori technici,

ktorí sa nezúčastnili školenia v riadnom termíne 23. – 25. 02. 2024   

Predpokladané ukončenie školenia 7.4.2024 o 14,00 hod.

Cieľ školenia: Oboznámiť účastníkov školenia s novinkami v prevádzke, vo vzdušnom priestore, vo výcviku, technike a pod.

Pokyny pre absolvovanie školenia

  1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SLF.
  2. Elektronickou poštou bola odoslaná vedúcim  PrVS, inšpektorom, inštruktorom, inšpektorom technikom a skúšobným pilotom SLF.
  3. Všetci zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov (ak ho vedú) a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.
  4. Vedúci PrVS prinesú výkaz činnosti PrVS za rok 2023, ktorý je v prílohe.
  5. Inštruktori prinesú výkaz činnosti letového inštruktora/inšpektora SLF za rok 2023, ktorý je v prílohe.
  6. Aktívnu účasť a príspevok do programu zabezpečia HLI, HT SLF a vedúci VS SLF.

Prihlášky na školenie prosím zaslať e-mailom na adresu halajova@slf.sk alebo sluk@slf.sk

 do 29.03.2024. Po tomto termíne Vám negarantujem ubytovanie a stravovanie.

Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia účastnícky poplatok vo výške 70-€, v ktorom je zahrnuté aj ubytovanie a strava.

Verím, že svojou dochvíľnosťou, disciplínou a dodržiavaním pokynov prispejete splniť rozsiahly program školenia.

 

                                                                                                                    Marián SLUK                                                                                                  prezident SLF v. r.

Poznámka:

Bez absolvovania školenia 1 krát za 12 mesiacov platnosť vašej kvalifikácie zaniká.