Mesiac: máj 2020

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

V súlade s ustanoveniami článku 8 odsek 5 a odsek 6 pís. a, b,   a článku  15 odsek 2 pís. a,  stanov Slovenskej Federácie Ultraľahkého Lietania, z v o l á v a m   riadnu členskú schôdzu na deň 7. júna 2020 Kandidátov na pozíciu prezidenta SFUL, na člena výkonnej rady a revíznej komisie SFUL hláste najneskôr do 31. 05. 2020 na sluk@sful.sk alebo lipcseiova@sful.sk. …

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu Čítajte viac »