Mesiac: august 2021

Členský príspevok

Vážení členovia SLF,napriek tomu, že sa blíži tretí štvrťrok 2021, niektorí z Vás pri návalevlastných povinností možno zabudli na úhradu členského príspevku do SLF za rok 2021.Sú však aj takí, ktorí nemajú uhradené členské príspevky aj za predchádzajúce roky.Touto cestou prosím všetkých, aby si skontrolovali platby za členské a zistené nezrovnalosti v členskom uhradili na  č. účtu: IBAN : SK66 1100 0000 0026 2080 0315. Členský príspevok za každý rok je 100,- €.Do správy pre prijímateľa uveďte meno a rok za ktorý platíte členské. Teším sa na Ďalšiu spoluprácuS pozdravomMarián Sluk – prezident SLF