Mesiac: júl 2021

Využitie vzdušného priestoru na mesiac August 2021.

Príloha č.4 k zápisu z KP 22.07.2021OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (AUGUST 2021)ab)) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.Velitelia, náčelníci, funkcionári zodpovední za letovú činnosť zabezpečia znalosť tohto podkladu u všetkých podriadenýchpodieľajúcich sa na plánovaní, príprave a vykonávaní letovej činnosti u svojich súčastí. cd)) Označovanie …

Využitie vzdušného priestoru na mesiac August 2021. Čítajte viac »