Ako sa stať členom SLF?

Postup pre získanie členstva
 1. Uchádzač o členstvo vyplní  a osobne podpíše originál formulár č.30  – prihláška za člena SLF (vpravo – súbory na stiahnutie) a odošle na poštovú adresu SLF.
 2. Uchádzač o členstvo zaplatí vstupný členský príspevok vo výške 150,- €.
 3. Uchádzač o členstvo zaplatí členský príspevok na kalendárny rok vo výške 100,- €.
 4. Prijetie prerokuje výkonná rada a o výsledku bude každý uchádzač o členstvo informovaný prostredníctvom web. stránky http: www.sful.sk
 5. Výkonná rada SLF prerokuje prihlášku a vydá stanovisko. Prijatý člen bude zverejnený na www.slf.sk. Neprijatému členovi, SLF oznámi na jeho adresu odôvodnenie rozhodnutia výkonnej rady. 

Členský preukaz SLF sa nevydáva.

V prípade platby prevodným príkazom:

 • plaťte na bežný účet SLF
  IBAN: SK6611000000002620800315
  SWIFT: TATRSKBX
 • V časti účel platby uveďte: Vaše meno a priezvisko, vstupný členský príspevok, členský príspevok na kalendárny rok.
Súbory na stiahnutie

Členstvo v združení SLF

Vám umožňuje

Získať pilotný preukaz pre LŠZ

(lietajúce športové zariadenia)

Vlastniť LŠZ

na ktorom budete môcť lietať

Kľudne sa na ne spýtajte kohokoľvek, kto je s nami už nejaký ten čas.