Postupy

Postup 1

Postup pre získanie členstva v SLF

Postup 2

Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti žiak pilot LŠZ

Postup 3

Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ

Postup 4

Postup pre vydanie pilot LŠZ držiteľ PPLCPLATPL

Postup 5

Postup pre predĺženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ

Postup 6

Postup pre predĺženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ po skončení platnosti

Postup 7

Postup pre zrušenie dočasných obmedzení Ob.1, Ob.2

Postup 8

Postup pre získanie kvalifikácie a preukazu Technik údržby LŠZ

Postup 9

Postup pri vykonaní dodatočnej skúšky pri predĺžení a obnove platnosti LŠZ

Postup 10

Postup pri úmysle individuálne zhotoviť LŠZ

Postup 11

Postup pri individuálnom zhotovení LŠZ

Postup 12

Postup pri dovoze LŠZ zo zahraničia do SLF

Postup 13

Postup pri zápise LŠZ do evidencie SLF a vydanie PLS

Postup 14

Postup pri výmaze LŠZ z evidencie SLF

Postup 15

Postup pri zmene vlastníka LŠZ v evidencii SLF

Postup 16

Postup pre náhradné konanie

Postup 17

Postup pri hlásení leteckých udalostí