Postupy

Preambula k postupom

Preambula k postupom

Postup č. 1

Postup 1 pre získanie členstva v SLF

Postup č. 2

Postup 2 pre vydanie preukazu spôsobilosti žiak pilot LŠZ

Postup č. 3

Postup 3 pre vydanie preukazu spôsobilosti Pilot LŠZ

Postup č. 4

Postup 4 pre vydanie Pilot LŠZ držiteľ PPLCPLATPL

Postup č. 5

Postup 5 pre predlženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ

Postup č. 6

Postup 6 pre predlženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ po skončení platnosti

Postup č. 7

Postup 7 pre zrušenie dočasných obmedzení Ob.1, Ob.2

Postup č. 8

Postup 8 pre získanie kvalifikácie a preukazu technik údtžby LŠZ

Postup č. 9

Postup 9 pri vykonaní dodatočnej skúšky pri predlžení a obnove platnosti PLS

Postup č. 10

Postup 10 pri úmysle individuálne zhotoviť LŠZ

Postup č. 11

Postup 11 pri individuálnom zhotovení LŠZ

Postup č. 12

Postup 12 pri dovoze LŠZ zo zahraničia do SLF

Postup č. 13

Postup 13 pri zápise LŠZ do evidencie SLF a vydanie PLS

Postup č. 14

Postup 14 pri výmaze LŠZ z evidencie SLF

Postup č. 15

Postup 15 pri zmene vlastníka LŠZ v evidencii SLF

Postup č. 16

Postup 16 pre náhradné konanie

Postup č. 17

Postup 17 pri hlásení leteckých udalostí