Smernice

Smernica 1/P

Overovanie spôsobilosti leteckého personálu členov SLF, vydávanie preukazov leteckého personálu LŠZ, osvedčovanie a zapisovanie kvalifikácií a menovanie do funkcií SLF

Smernica 2/T

Letová spôsobilosť lietajúcich športových zariadení a prideľovanie poznávacích značiek

Smernica 7

Výcvikové stredisko SFUL pre výcvik leteckého personálu