QR kódy pre platby do SLF

Vytvorenie QR kódu pre jednotlivé platby:

VSTUPNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK, ČLENSKÝ PRÍSPEVOK a DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK

Slovenská letecká federácia
letisko Boľkovce 227
984 01 Lučenec | Slovakia

IČO : 317 889 98
DIČ : 202 143 0301

 Číslo účtu : 2620800315/1100
IBAN : SK66 1100 0000 0026 2080 0315
SWIFT/BIC : TATRSKBX

  1. Vstupný členský príspevok vo výške 150,-€ platí sa raz za život pri vstupe. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko.
  2. Členský príspevok vo výške 100,-€ platí sa raz ročne. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko a rok za ktorý platí členský príspevok
  3. Dobrovoľný členský príspevok vo výške xxx,-€ (treba zadať ručne). Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko a účel platby.

POISTENIE LŠZ

Slovenská letecká federácia
letisko Boľkovce 227
984 01 Lučenec | Slovakia

IČO : 317 889 98
DIČ : 202 143 0301

Číslo účtu : 2624801112/1100
IBAN : SK75 1100 0000 0026 2480 1112
SWIFT/BIC : TATRSKBX

  1. Platba za poistenie vo výške xxx,-€ (treba zadať ručne). Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko, poznávaciu značku a účel platby.

Pre poistenie používajte e-mail: poistenie@slf.sk