Mesiac: jún 2024

POISTENIE LŠZ

Vážení členovia SLF! Od 5.6.2024 poistenia LŠZ vykonávasl. Laura HALAJOVÁ – asistentka prezidenta SLF. Pre poisťovanie Vašich LŠZ používajte e-mailovú adresu poistenie@slf.sk zriadenú pre tento účel.