Poistenie

Tabuľka A - sadzby poistného ČSOB

V súčasnosti sa riešia podmienky s jednotlivými poisťovňami, preto sa nepoisťuje podľa starých tabuliek. V súrnych prípadoch kontaktujte Mariána Sluka jr. - tel.: +421 (0) 907 517 611, e-mail: slukjr@slf.sk

Tabuľka B - sadzby poistného Experting

V súčasnosti sa riešia podmienky s jednotlivými poisťovňami, preto sa nepoisťuje podľa starých tabuliek. V súrnych prípadoch kontaktujte Mariána Sluka jr. - tel.: +421 (0) 907 517 611, e-mail: slukjr@slf.sk