Ostatné formuláre

2 % - SLF 2021 podávané v roku 2022

2 % - Potvrdenie-2022-DP-2021-editovateľné OK

2 % - Vyhlásenie-2022-DP-2021-editovateľné OK

2 % za rok 2021 podávané v roku 2022 pre ručné vypísanie

Formulár žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti

Formulár správy o oftalmologickej prehliadke pre LP 2. triedy

POVERENÍ LETECKÍ LEKÁRI

Formulár správy o ORL prehliadke pre LP 2. triedy

Žiadosť na leteckú pohyblivú službu (rádio)

Žiadosť - UIN kódu pre ELT

Žiadosť - opovedač - kód Modu S

Kúpno predajná zmluva LŠZ

čoskoro na stiahnutie

.doc

Dohoda o prevádzkovaní LŠZ / Angl. verzia

Dohoda o prevádzkovaní LŠZ / PL verzia

Čestné prehlásenie o nadobudnutí LŠZ / vzor

Žiadosť k hodnoteniu LŠZ na výcvik

Hodnotenie LŠZ na výcvik