Ostatné formuláre

2 % - SFUL 2019 podávané v roku 2020

2 % - Potvrdenie-2020-DP-2019-editovateľné OK

2 % - Vyhlásenie-2020-DP-2019-editovateľné OK

2 % za rok 2019 podávané v roku 2020 pre ručné vypísanie

Formulár žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti

Formulár správy o oftalmologickej prehliadke pre LP 2. triedy

POVERENÍ LETECKÍ LEKÁRI

Formulár správy o ORL prehliadke pre LP 2. triedy

Žiadosť na leteckú pohyblivú službu

Žiadosť - UIN kódu pre ELT

Žiadosť - opovedač - kód Modu S

Kúpno predajná zmluva LŠZ

čoskoro na stiahnutie

.doc

Čestné prehlásenie o nadobudnutí LŠZ / vzor

Dohoda o prevádzkovaní LŠZ / The FSE Operating Agreement

Dohoda o prevádzkovaní LŠZ / Umowa na obsluge samolotu