Kontakty

Údaje o združení

Sídlo združenia

a adresa pre doručovanie

Slovenská letecká federácia

letisko Boľkovce 227

984 01 Lučenec | Slovakia


IČO : 317 889 98

DIČ : 202 143 0301

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55

Číslo účtu : 2620800315/1100
IBAN : SK66 1100 0000 0026 2080 0315
SWIFT/BIC : TATRSKBX

Bankové spojenie
pre zákonné poistenie LŠZ

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55

Číslo účtu : 2624801112/1100
IBAN : SK75 1100 0000 0026 2480 1112
SWIFT/BIC : TATRSKBX

Kontaktné osoby

sluk-st

Marián Sluk

prezident SLF | hlavný letový inšpektor

tel.: +421 (0) 905 60 27 06
e-mail: sluk@slf.sk

Laura

Laura HALAJOVÁ

asistentka prezidenta SLF

tel.: +421 (0) 902783387
e-mail: halajova@slf.sk

Vlado - foto 1

Ing. Vladimír KREMPASKÝ

hlavný technik SLF

Adresa.: Ladomirová 117, 090 03 Ladomirová
tel.: +421 (0) 915 95 92 76
e-mail: krempasky@slf.sk

sluk-jr2

Marián Sluk jr.

vedúci výcvikového strediska SLF

tel.: +421 (0) 907 51 76 11
e-mail: slukjr@slf.sk

Lisý vladimír

Ing. Vladimír Lisý

inšpektor bezpečnosti letov SLF

tel.: +421 (0) 944 154 771
e-mail: lisy@slf.sk

Odborný personál