VZDUŠNÝ PRIESTOR

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (OKTÓBER 2021)

Príloha č.4 k zápisu z KK 21.-23.09.2021 OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (OKTÓBER 2021) a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z. b) Velitelia, náčelníci, funkcionári zodpovední za letovú činnosť zabezpečia znalosť tohto podkladu u všetkých podriadených podieľajúcich sa na plánovaní, príprave a vykonávaní letovej činnosti u …

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (OKTÓBER 2021) Čítajte viac »