POISTENIE LŠZ

Vážení členovia SLF!

Od 5.6.2024 poistenia LŠZ vykonáva
sl. Laura HALAJOVÁ – asistentka prezidenta SLF.

Pre poisťovanie Vašich LŠZ používajte e-mailovú adresu poistenie@slf.sk zriadenú pre tento účel.