Termín náhradného školenia leteckého personálu SLF

Náhradný termín pravidelného ročného školena personálu SLF bude

5., 6. a 7. apríla 2024.

Program bude upresnený neskôr.