Program pravidelného ročného školenia personálu SLF

23.2.2024  – piatok
15:00-16:00 Príchod účastníkov školenia, ubytovanie, prezentácia – asistentka prezidenta
SLF – Veronika Lipcseiová
16:00-16:15 Otvorenie školenia – prezident SLF Marián Sluk
16:15-18:00 Klady a nedostatky v práci leteckého personálu SLF pri plnení úloh vyplývajúcich zo smernice 1/P a aktuálne platného rozhodnutia Dopravného úradu – HLI SLF Marián Sluk
18:00-19:00 Večera
19:00-20:00 Klady a nedostatky v práci leteckého personálu SLF pri plnení úloh vyplývajúcich zo smernice 2/T a aktuálne platného rozhodnutia Dopravného úradu – HT Vladimír Krempaský
24.2.2024 – sobota
08:00-09:00 Raňajky
09:00-09:30 IBAF plánovanie letov – Jozef Jankovič
09:00-10:15 Najzávažnejšie poruchy a incidenty v SLF v roku 2023 – IBL Vladimír Lisý
10:15-10:25 prestávka
10:25-11:45 Letecké nehody a incidenty v roku 2022 v rámci SR – Juraj Gyenes
11:45-11:55 Prestávka
11:55-13:00 Letové prevádzkové služby
13:00-14:00 Obed
14:00-15:45 Menovanie funkcionárov SLF (viceprezidenta SLF, HLI SLF, HT SLF, vedúceho VS SLF, LI SLF, IT SLF)  podľa smernice 1/P prezidentom SLF
15:45-16:00 Prestávka
16:00-18:00 Teoretické vedomosti a praktické skúsenosti získané v rámci jednotlivých školení v TEVESO, s.r.o., TOMARK AERO, s.r.o. a MWfly– Pavol Backár, Dušan Ptačin
18:00-19:00 Večera
25.2.2024 – nedeľa
08:00-09:00 Raňajky
09:00-11:00 Klady a nedostatky pri výcviku pilotov v teoretickej a praktickej príprave v prevádzkach výcvikových stredísk – vedúci VS Marián Sluk jr.
11:00-11:10 Prestávka
11:10-12:55 Preskúšanie nových žiadateľov na získanie jednotlivých kvalifikácií a osvedčení, Diskusia k jednotlivým oblastiam činnosti SLF
12:55-13:00 Záver školenia – prezident SLF Marián Sluk
13:00-14:00 Obed