Mesiac: marec 2022

USMERNENIE

Vážení kolegovia. aj keď na školení odborného personálu SLF (18, 19.-20.3.2022) bolo mnoho tém pre zvýšenie bezpečnosti leteckej prevádzky, predsa len sme sa niektorým témam nestihli venovať. Jednou z nich je aj téma dlhodobého státia našich LŠZ najmä v zimných mesiacoch, so zavedením palív s vyšším percentom biozložky. Dlhodobé skladovanie takéhoto paliva (2, 3 a viac mesiacov) v palivovom …

USMERNENIE Čítajte viac »