Poistenie LŠZ

Vážení členovia SLF!

Od 1.4.2024 poistenia LŠZ dočasne vykonáva
Ing. Vladimír Krempaský – hlavný technik SLF.

Pre poisťovanie Vašich LŠZ používajte e-mailovú adresu poistenie@slf.sk zriadenú pre tento účel.