Odborný seminár pre pilotov GA spojený s exkurziou

Odborný seminár pre pilotov GA spojený s exkurziou
Usporiadateľ: LPS SR š.p.
Termín konania: 6.4. a 7.4. 2024
Začiatok: 09:00
Účastnícky poplatok: 50€ za osobu
Program:
FIC: Lietanie a komunikácia vo vzdušnom priestore triedy G
RCC: Pátranie a záchrana (SAR) a činnosť RCC
SAF: Činnosť SAF
APP/TWR Štefánik: Lietanie a komunikácia v riadenom vzdušnom priestore
Obed
Exkurzia
Organizačné pokyny
Miesto konania: LPS SR š.p.
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava
Parkovanie je zabezpečené v areáli LPS SR š.p.
Stravovanie je zabezpečené v priestoroch LPS SR š.p. a nie je zahrnuté v cene poplatku.
Dopoludnia si účastníci vypočujú prednášky spojené s diskusiou, nasleduje prestávka na obed a nakoniec budú mať účastníci možnosť navštíviť stanovište ACC, FIC, OAT, RCC, APP/TWR Štefánik.
Program pre oba dni je rovnaký, registrujte sa iba na jeden termín.
Doporučujem prísť o 08:45.
Pre vstup do priestorov LPS SR š.p. je nutný občiansky preukaz.
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Bakošová 0903268839, jana.bakosova@lps.sk
Teším sa na vašu účasť,
Mgr. Jana Bakošová