ŠKOLENIE PERSONÁLU SLF – NÁHRADNÝ TERMÍN

P O Z V Á N K A

            Pozývam Vás na školenie personálu SLF v náhradnom termíne, ktoré sa uskutoční v dňoch 1. – 2. 4. 2023.

            Začiatok:  1. apríla 2023 o 17,00 hodine.

Miesto konania:  Letecké športové centrum Lučenec – letisko Boľkovce

Školenia sa zúčastnia: Letoví inštruktori, letoví inšpektori, skúšobní piloti, vedúci PrVs ,  technici údržby LŠZ, prevádzkoví technici, inšpektori technici,

ktorí sa nezúčastnili školenia v riadnom termíne 24. – 26. 02. 2023   

Predpokladané ukončenie školenia 2.04.2023 o 14,00 hod.

Cieľ školenia: Oboznámiť účastníkov školenia s novinkami v prevádzke, vo vzdušnom priestore, vo výcviku, technike a pod.

Pokyny pre absolvovanie školenia

  1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SLF.
  2. Elektronickou poštou bola odoslaná vedúcim  PrVS, inšpektorom,  inšpektorom technikom a skúšobným pilotom SLF.
  3. Všetci zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov (ak ho vedú) a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.
  4. Vedúci PrVs prinesú výkaz činnosti PrVs za rok 2022, ktorý je v prílohe.
  5. Inštruktori prinesú výkaz činnosti letového inštruktora/inšpektora SLF za rok 2022, ktorý je v prílohe.
  6. Aktívnu účasť a príspevok do programu zabezpečia HLI, HT SLF a vedúci VS SLF.

Prihlášky na školenie prosím zaslať e-mailom na adresu lipcseiova@slf.sk  do 29.03.2023. Po tomto termíne Vám negarantujem ubytovanie a stravovanie.

Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia účastnícky poplatok vo výške 35,-€, v ktorom je zahrnuté aj ubytovanie a strava.

Verím, že svojou dochvíľnosťou, disciplínou a dodržiavaním pokynov prispejete splniť rozsiahly program školenia.

 

                                                                                                 Marián SLUK  prezident SLF v. r.

Poznámka:

5) Platnosť preukazu spôsobilosti pilot LŠZ s kvalifikáciou FI LŠZ:

  1. a) je maximálne 36 mesiacov, HLI SLF rozhodne o skrátení doby platnosti kvalifikácie,
  2. b) predĺženie platnosti preukazu je podmienené úspešným absolvovaním teoretického preskúšania 1x za 36 mesiacov u HLI SLF v rámci pravidelného ročného, alebo individuálneho školenia a praktického preskúšania. HLI SLF môže kvalifikáciu FI predĺžiť aj bez praktického preskúšania,
  3. c) bez absolvovania školenia 1 krát za 12 mesiacov platnosť tejto kvalifikácie zaniká.