Mesiac: marec 2023

POZVÁNKA – riadna členská schôdza

POZVÁNKA V súlade s ustanoveniami článku 8 odsek 5 a odsek 6 pís. a, b, a článku 15 odsek 2 pís. a,  stanov Slovenskej Leteckej Federácie, z v o l á v a m   riadnu členskú schôdzu na deň 1. apríla 2023.  V súlade so stanovami SLF článok 8, ods. 5, táto pozvánka bola odoslaná všetkým PrVs, funkcionárom, novým riadnym členom …

POZVÁNKA – riadna členská schôdza Čítajte viac »