Mesiac: február 2021

OZNAM

Vážení členovia SLF, ku dňu 15.2.2021 boli aktualizované všetky Postupy pre výkon činnosti SLF podľa aktuálneho rozhodnutia DÚ č. 20116/2020/OdUAV-0004 zo 7.12.2020, v súlade s rozhodnutím o rozklade č. 23928/2020/OdUAV-002/MJ z 28.12.2020 a Smerníc 1/P a 2/T.  Dôležitú časť Postupov tvorí Preambula, ktorú je potrebné preštudovať,  riadiť sa jej pokynmi, čím sa urýchli vybavenie Vašich …

OZNAM Čítajte viac »