OZNAM

Vážení členovia SLF,

ku dňu 15.2.2021 boli aktualizované všetky Postupy pre výkon činnosti SLF podľa aktuálneho rozhodnutia DÚ č. 20116/2020/OdUAV-0004 zo 7.12.2020, v súlade s rozhodnutím o rozklade č. 23928/2020/OdUAV-002/MJ z 28.12.2020 a Smerníc 1/P a 2/T. 

Dôležitú časť Postupov tvorí Preambula, ktorú je potrebné preštudovať,  riadiť sa jej pokynmi, čím sa urýchli vybavenie Vašich žiadostí.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu

Marián SLUK – prezident SLF

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.