Mimoriadne rozhodnutie

Vážení členovia Slovenskej federácie ultraľahkého lietania,

v súvislosti s potvrdenými prípadmi COVID-19 v Slovenskej republike a s ohľadom na odporúčania/opatrenia (Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky), som dňa 24/03/2019 vydal dolu uvedené mimoriadne rozhodnutie.
Všetky doklady vydané Slovenskou federáciou ultraľahkého lietania, zapísané kvalifikácie a oprávnenia na predĺženie ktorých sa vyžaduje akékoľvek teoretické, alebo praktické preskúšanie, ktorých platnosť skončila, alebo končí po 29/02/2020 sa týmto rozhodnutím administratívne predlžujú do 30/06/2020.
Doklady, zapísané kvalifikácie a oprávnenia, ktorých platnosť skončila pred uvedeným dátumom sa považujú za neplatné a ich predĺženie, alebo obnova sa uskutoční v súlade s platnými smernicami SFUL.
Do 30/06/2020 sa administratívne predlžujú aj všetky a menované funkcie, ktorých platnosť skončila po 01/02/2020 a na predĺženie ich platnosti sa vyžaduje nové menovanie.
O nových postupoch Slovenskej federácie ultraľahkého lietania Vás budem informovať s ohľadom na postup a šírenie prenosného ochorenia COVID-19.
Zdôvodnenie: Toto rozhodnutie je vydané ako opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike a jeho nepriaznivým vývojom..
Platnosť tohto mimoriadneho rozhodnutia predlžujem do 30. 10. 2020.
V súvislosti s uvedeným týmto žiadam:
1) Všetkých členov Slovenskej leteckej federácie, aby k uvedenému dátumu si zabezpečili predĺženie všetkých dokladov, ktoré stratili platnosť.
2) Všetkých kompetentných funkcionárov a inšpektorov, aby boli nápomocní pri predlžovaní platnosti dokladov členom Slovenskej leteckej federácie.
V Lučenci 15. Jún 2020
Marián SLUK
prezident v. r.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *