SIAF – Medzinárodné letecké dni 2021

Tak ako každá väčšia letecká udalosť sa nezaobíde bez účasti SLF, tak ani Medzinárodné letecké dni SIAF 2021 konané v dňoch 4. a 5. septembra 2021 sa neudiali bez účasti našej federácie.  Reprezentovali sme nie len vo vzduchu, ale aj na zemi. V priestoroch statických  ukážok sme mali otvorený stánok s reklamnými predmetmi Slovenskej leteckej federácie.

Vyvrcholením všetkého úsilia, hlavne v letovej časti, kde naši členovia uskutočnili skupinový prelet pri otvorení Leteckých dní  s 19-timi lietadlami. Organizátori tento prelet ocenili  a Slovenskej leteckej federácii udelili cenu  za najlepšiu civilnú a športovú leteckú ukážku leteckých dní SIAF.

Poďakovanie patrí všetkým pilotom Aeroklubu Trnava, Aeroklubu Bratislava, Aeroklubu Nitra, ako aj úspešným pilotom Slovenskej leteckej federácie, ktorí sa na tomto prelete zúčastnili.

Aj diváci tento výkon odmenili uznaním a potleskom a my sme pyšní na vysokú profesionálnu úroveň pilotov slovenského športového letectva.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.