Mesiac: jún 2020

OZNAM

Pre zvýšenie bezpečnosti lietania  je na web-stránke SFUL zriadený priečinok s názvom WEBKAMERY LETÍSK. Cieľom je mať maximálny počet kamier jednotlivých letísk, aby bolo možné zistiť aktuálny s tav poveternostných podmienok na jednotlivých letiskách. Žiadam všetkých kompetentných na letiskách, aby zaslali link na tieto kamery na email: krempasky@sful.sk. Zverejnením webkamier prispejete k lepšiemu plánovaniu letov …

OZNAM Čítajte viac »