Využitie vzdušného priestoru na mesiac Júl 2021.

Príloha č.4 k zápisu z koordinácie 24.6.2021
OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR
(JÚL 2021)
a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
b) Velitelia, náčelníci, funkcionári zodpovední za letovú činnosť zabezpečia znalosť tohto podkladu u všetkých podriadených podieľajúcich sa na plánovaní, príprave a vykonávaní letovej činnosti u svojich súčastí.
c) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
d) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.
(Vysvetlenie:
prvý riadok – označenie správy NOTAM;
položka Q) – systémová;
položka A) – značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) – začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) – koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) – aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) – TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) – dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) – horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.)
e) Všetky časy sú uvedené v UTC
f) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo ft.
g) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
h) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (TSA, TRA, LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.2, 5.2.2 a 5.3.1). Tento podklad nemusí zahrňovať všetky aktuálne informácie na daný mesiac. Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/ 5321817 , 0960 463 579 , 0960 463 604 alebo na web stránke veliteľstva vzdušných síl: www. vvzs.mil.sk v položke využitie vzdušného priestoru. Priamy odkaz na stránku je: http://www.vvzs.mil.sk/352/vyuzitie-vzdusneho-priestoru.php.
(A1093/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWPLW/IV/M/W/000/035/4845N02127E002
A)LZBB B)2107090242 C)2107101837
D)SR-SS
E)NAVIGATION WARNING – PARACHUTE JUMPS IN AREA: CIRCLE
RADIUS 3 KM CENTRED ON 484439N 0212650E (BIDOVCE).
F)GND
G)3500FT AMSL)
(C1093/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWPLW/IV/M/W/000/035/4845N02127E002
A)LZBB B)2107090242 C)2107101837
D)SR-SS
E)NAVIGACNA VYSTRAHA – ZOSKOKY PADAKOM V PRIESTORE: KRUH
S POLOMEROM 3 KM SO STREDOM V 484439N 0212650E (BIDOVCE).
F)GND
G)3500FT AMSL)
(A1094/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRTCA/IV/BO/AW/000/060/4913N01842E002
A)LZZI B)2106281855 C)2107022359
D)SS-2359
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA – MILITARY PARACHUTE JUMPS IN AREA:
CIRCLE RADIUS 3 KM CENTRED ON 491305N 0184132E (ZILINA HRADISKO).
F)GND
G)6000FT AMSL)
(C1094/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRTCA/IV/BO/AW/000/060/4913N01842E002
A)LZZI B)2106281855 C)2107022359
D)SS-2359
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VOJENSKE ZOSKOKY PADAKOM V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 3 KM SO STREDOM V 491305N 0184132E (ZILINA HRADISKO).

F)GND
G)6000FT AMSL)
LIPTOV
(A1110/21 NOTAMR A0517/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/080/095/4900N01921E015
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)LIPTOV AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL
G)9500FT AMSL)
(C1110/21 NOTAMR C0517/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/080/095/4900N01921E015
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR LIPTOV URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL
G)9500FT AMSL)
CHOPOK
(A1111/21 NOTAMR A0518/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/080/095/4844N01949E018
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)CHOPOK AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL
G)9500FT AMSL)
(C1111/21 NOTAMR C0518/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/080/095/4844N01949E018
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR CHOPOK URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL
G)9500FT AMSL)
MARTINKY
(A1112/21 NOTAMR A0519/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/075/080/4904N01845E011
A)LZBB B)2106270900 C)2109301625
D)0900-SS
E)MARTINKY AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM:
BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ AND ZILINA TOWER 118,400 MHZ.
F)7500FT AMSL
G)8000FT AMSL)
(C1112/21 NOTAMR C0519/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/075/080/4904N01845E011
A)LZBB B)2106270900 C)2109301625
D)0900-SS
E)PRIESTOR MARTINKY URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD:
BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A ZILINA TOWER 118,400 MHZ.

F)7500FT AMSL
G)8000FT AMSL)
BESKYDY
(A1113/21 NOTAMR A0520/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/080/095/4918N01909E027
A)LZBB B)2106270901 C)2109301623
D)0900-SS
E)BESKYDY AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL
G)9500FT AMSL)
(C1113/21 NOTAMR C0520/21
Q)LZBB/QWGLW/IV/M/W/080/095/4918N01909E027
A)LZBB B)2106270901 C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR BESKYDY URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL
G)9500FT AMSL)
Návrh NOTAM GLDA HORNAD:
(C/21 NOTAMN Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/050/070/ A)LZBB B)2107010900 C)2109301850EST D)0900-SS E)PRIESTOR HORNAD URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHz A KOŠICE RADAR 129,350 MHz (119,850 MHz). F)5000FT AMSL G)7000FT AMSL )
(A/21 NOTAMN Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/050/070/ A)LZBB B)2107010900 C)2109301850EST D)0900-SS E)HORNAD AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHz AND KOŠICE RADAR 129,350 MHz (119,850 MHz). F)5000FT AMSL G)7000FT AMSL )
Návrh – aktivácia LZR28 nad rámec publikácie AIP SR:
(A/ 21 NOTAMN
Q)LZBB/
A)LZBB B)2107122259 C)2107160400
D)2259-0400
E)LZR28 ACTIVATED
F)GND
G)FL135)
(C/ 21 NOTAMN
Q)LZBB/
A)LZBB B)2107122259 C)2107160400
D)2259-0400
E)LZR28 AKTIVOVANY
F)GND
G)FL135)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *