Využitie vzdušného priestoru na mesiac August 2021.

Príloha č.4 k zápisu z KP 22.07.2021
OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (AUGUST 2021)
ab)) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
Velitelia, náčelníci, funkcionári zodpovední za letovú činnosť zabezpečia znalosť tohto podkladu u všetkých podriadených
podieľajúcich sa na plánovaní, príprave a vykonávaní letovej činnosti u svojich súčastí. cd)) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO. (Vysvetlenie:
prvý riadok – označenie správy NOTAM;
položka Q) – systémová;
položka A) – značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) – začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) – koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) – aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) – TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) – dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) – horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.) fe)) gh))
Všetky časy sú uvedené v UTC
Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo ft.
Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (TSA, TRA, LZR) v rozsahu obmedzení
publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.2, 5.2.2 a 5.3.1). Tento podklad nemusí zahrňovať všetky aktuálne informácie na daný mesiac. Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/ 5321817 , 0960 463 579 , 0960 463 604 alebo na
web stránke veliteľstva vzdušných síl: www. vvzs.mil.sk v položke využitie vzdušného priestoru. Priamy odkaz na stránku je: http://www.vvzs.mil.sk/352/vyuzitie-vzdusneho-priestoru.php.
1 . Zoskoky padákom na letisku N. Zámky
(C1014/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWPLW/IV /M/W/000/080/4758N01811E003
A)LZBB B)2106110247 C)2108311730
D)SR-SS
E)NAVIGACNA VYSTRAHA – ZOSKOKY PADAKOM V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 3 NM SO STREDOM V 475742N 0181102E (ARP LZNZ).
F)GND G)8000FT AMSL )
(A1014/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWPLW/IV /M/W/000/080/4758N01811E003
A)LZBB B)2106110247 C)2108311730
D)SR-SS
E)NAVIGATION WARNING – PARACHUTE JUMPS IN AREA:
CIRCLE RADIUS 3 NM CENTRED ON 475742N 0181102E (ARP LZNZ).
F)GND G)8000FT AMSL )
2 . Aktivácia GLDA LIPTOV:
(C1110/21 NOTAMR C0517/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4900N01921E015
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR LIPTOV URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA
DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
(A1110/21 NOTAMR A0517/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4900N01921E015
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)LIPTOV AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME
2
OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
3 . Aktivácia GLDA CHOPOK:
(C1111/21 NOTAMR C0518/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4844N01949E018
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR CHOPOK URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA
DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
(A1111/21 NOTAMR A0518/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4844N01949E018
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)CHOPOK AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME
OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
4 . Aktivácia GLDA MARTINKY:
(C1112/21 NOTAMR C0519/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/075/080/4904N01845E011
A)LZBB B)2106270900 C)2109301625
D)0900-SS
E)PRIESTOR MARTINKY URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY.
SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD:
BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A ZILINA TOWER 118,400 MHZ.
F)7500FT AMSL G)8000FT AMSL )
(A1112/21 NOTAMR A0519/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/075/080/4904N01845E011
A)LZBB B)2106270900 C)2109301625
D)0900-SS
E)MARTINKY AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED.
REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM:
BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ AND ZILINA TOWER 118,400 MHZ.
F)7500FT AMSL G)8000FT AMSL )
5 . Aktivácia GLDA BESKYDY:
(C1113/21 NOTAMR C0520/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4918N01909E027
A)LZBB B)2106270901 C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR BESKYDY URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA
DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
(A1113/21 NOTAMR A0520/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4918N01909E027
A)LZBB B)2106270901 C)2109301623
3
D)0900-SS
E)BESKYDY AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME
OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
6 . Aktivácia GLDA HORNÁD:
(C1133/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/050/070/4853N02043E006
A)LZBB B)2107010900 C)2109301619
D)0900-SS
E)PRIESTOR HORNAD URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA
DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
A KOSICE RADAR 129,350 MHZ (119,850 MHZ).
F)5000FT AMSL G)7000FT AMSL )
(A1133/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/050/070/4853N02043E006
A)LZBB B)2107010900 C)2109301619
D)0900-SS
E)HORNAD AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME
OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND KOSICE RADAR 129,350 MHZ (119,850 MHZ).
F)5000FT AMSL G)7000FT AMSL )

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *