USMERNENIE

Vážení kolegovia.

aj keď na školení odborného personálu SLF (18, 19.-20.3.2022) bolo mnoho tém pre zvýšenie bezpečnosti leteckej prevádzky, predsa len sme sa niektorým témam nestihli venovať. Jednou z nich je aj téma dlhodobého státia našich LŠZ najmä v zimných mesiacoch, so zavedením palív s vyšším percentom biozložky. Dlhodobé skladovanie takéhoto paliva (2, 3 a viac mesiacov) v palivovom systéme zapríčiňuje tvorbu „slizu“ , „mazľavitosť“, čo spôsobuje upchávanie palivových filtrov, v karburátoroch upchávanie dýz (trysiek), čoho dôsledkom je nižšia dodávka paliva pri spaľovaní a tým aj nižšia premena chemickej energie paliva na teplo a tepla na pohyb. Z toho vyplýva aj nižší výkon motora, tým sa zvyšuje aj pravdepodobnosť vysadenia motora za letu.

Na základe doterajších skúseností z prevádzky s palivom so zvýšeným percentom biozložky odporúčam pri dlhodobom naplnení takéhoto paliva v palivovom systéme úplne odčerpať palivo, aj z karburátorov, karburátory vymyť v ultrazvukovej čističke, vymeniť palivové filtre a palivový systém zaplniť a dlhodobo používať benzín s označením E5!

S prianím bezpečnej leteckej prevádzky s palivom s biozložkou E5 prajú prezident SLF, HT SLF a IBL SLF.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.