ŠKOLENIE PERSONÁLU SLF

Pozývam Vás na školenie personálu SLF, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. až 26.02.2023.
Začiatok: 24. februára 2023 o 15,00 hodine.
Miesto konania: Letecké športové centrum Lučenec – letisko Boľkovce
Školenia sa zúčastnia: Letoví inštruktori, letoví inšpektori, skúšobní piloti, vedúci PrVs ,
technici údržby LŠZ, prevádzkoví technici, inšpektori technici.
Predpokladané ukončenie školenia 26.02.2023 o 14,00 hod.
Cieľ školenia: Oboznámiť účastníkov školenia s novinkami v prevádzke, vo vzdušnom priestore,
vo výcviku, technike a pod.
Pokyny pre absolvovanie školenia
1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SLF.
2. Elektronickou poštou bola odoslaná vedúcim PrVS, inšpektorom, inšpektorom technikom a skúšobným
pilotom SLF.
3. Všetci zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov (ak ho vedú) a osvedčenie
o zdravotnej spôsobilosti.
4. Vedúci PrVs prinesú výkaz činnosti PrVs za rok 2022, ktorý je v prílohe.
5. Inštruktori prinesú výkaz činnosti letového inštruktora/inšpektora SLF za rok 2022, ktorý je v prílohe.
6. Aktívnu účasť a príspevok do programu zabezpečia HLI, HT SLF a vedúci VS SLF.
Prihlášky na školenie prosím zaslať e-mailom na adresu lipcseiova@slf.sk do 20.02.2023. Po tomto termíne Vám negarantujem ubytovanie a stravovanie.

Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia účastnícky poplatok vo výške 65,-€, v ktorom je zahrnuté aj ubytovanie a strava.
Verím, že svojou dochvíľnosťou, disciplínou a dodržiavaním pokynov prispejete splniť rozsiahly program školenia.
Marián SLUK
prezident SLF v. r.
Poznámka:
5) Platnosť preukazu spôsobilosti pilot LŠZ s kvalifikáciou FI LŠZ:
a) je maximálne 36 mesiacov, HLI SLF rozhodne o skrátení doby platnosti kvalifikácie,
b) predĺženie platnosti preukazu je podmienené úspešným absolvovaním teoretického preskúšania 1x za 36 mesiacov u HLI SLF v
rámci pravidelného ročného, alebo individuálneho školenia a praktického preskúšania. HLI SLF môže kvalifikáciu FI predĺžiť aj bez
praktického preskúšania,
c) bez absolvovania školenia 1 krát za 12 mesiacov platnosť tejto kvalifikácie zaniká.