Program pravidelného ročného školenia leteckého personálu SLF konaného v termíne 24.- 26.2.2023

24.2.2023 piatok
16.00-17.00 Príchod účastníkov školenia, ubytovanie, prezentácia – asistentka prezidenta
SLF – Veronika Lipcseiová
17.00-17.10 Otvorenie školenia – prezident SLF Marián Sluk
17.10-18.00 Klady a nedostatky v práci leteckého personálu SLF pri plnení úloh vyplývajúcich zo smernice 1/P a aktuálne platného rozhodnutia Dopravného úradu – HLI SLF Marián Sluk
18.00-19.00 Večera
19.00-20.00 Klady a nedostatky v práci leteckého personálu SLF pri plnení úloh vyplývajúcich zo smernice 2/T a aktuálne platného rozhodnutia Dopravného úradu – HT Vladimír Krempaský
25.2.2023 sobota
08.00-09.00 Raňajky
09.00-10.15 Najzávažnejšie poruchy a incidenty v SLF v roku 2022 – IBL Vladimír Lisý
10.15-10.25 prestávka
10.25-11.45 Letecké nehody a incidenty v roku 2022 v rámci SR – Juraj Gyenes
11.45-11.55 Prestávka
11.55-13.00 Organizačná štruktúra a úlohy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, podávanie žiadostí na leteckú pohyblivú službu, vykonávanie zmien v povolení, späť vzatie povolenia, poplatky a sankcie – riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra Milan Mizera
13.00-14.00 Obed
14.00-15.00 Praktická aerodynamika – Jozef Jankovič
15.00-15.10 Prestávka
15.10-16.30 Výpočet ťažiska predná a zadná centráž – IT Ladislav Bolya
16.30-16.10 Prestávka
16.10-18.00 Štandardy bezpečného lietania Cirrus Aircraft – Dobroslav Chrobák
18.00-19.00 Večera
26.2.2023 nedeľa
08.00-09.00 Raňajky
09.00-10.15 Klady a nedostatky v práci personálu SLF pri plnení úloh leteckého výcviku – Vedúci výcvikového strediska Marko Sluk
10.15-10.30 Prestávka
10.30-12.00 Diskusia a záver školenia – prezident SLF Marián Sluk
12.00-13.00 Obed