Príhovor prezidenta SLF PF2022

Vážení kolegovia, priatelia, členovia i nečlenovia  Slovenskej leteckej federácie, milí naši sympatizanti, dovoľte mi vysloviť pár viet, ktoré chcem venovať  Vám. Teraz je tá správna príležitosť povedať  Vám všetkým: ĎAKUJEM. Ďakujem za Vašu dobre vykonanú prácu.

O chvíľu budeme môcť povedať, je ďalší  rok za nami. Bol to rok, ako všetci vieme, zložitý.  Došlo k rôznym situáciám, ktoré si vyžiadali operatívne zmeny, aby naša organizácia stále fungovala a nezastavila sa.

V marci to konkrétne pre mňa, bol ťažký priebeh Covid 19 a poviem Vám, že až vtedy som na vlastnej koži pochopil, že niektoré veci, ktoré sa zdajú byť jednoduché, netreba podceňovať.

Potom, ako už sami dobre viete nasledovala moja nehoda, pri ktorej som len o vlások ušiel od toho najhoršieho.

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste v týchto ťažkých chvíľach stáli pri mne, podporovali ma, dokonca ste sa za mňa i modlili.

Ďakujem Vám, lebo táto podpora a Vaše modlitby výrazným spôsobom  prispeli k tomu, že som sa zdravotne, psychicky, ale aj fyzicky stabilizoval a dnes som  už začal veriť, že vďaka Vašej podpore sa čoskoro vrátim i k lietaniu.

Napriek všetkým týmto peripetiám, som sa snažil a stále snažím riadiť chod nášho občianskeho združenia takpovediac z nemocničného lôžka.

Len vďaka usilovnosti  niektorých našich členov (nechcem ich menovať, lebo by som určite na niekoho zabudol) a členov výkonnej rady Slovenskej leteckej federácie, sme v uplynulom roku uskutočnili pomerne dosť významných akcií, ktoré prispeli k napredovaniu nášho občianskeho združenia.

Chcem sa poďakovať tým, za pomoci ktorých sme sa mohli prezentovať pri príležitosti 76. Výročia ukončenia II. svetovej vojny pri kladení vencov padlých hrdinov.

Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste prispeli, k tomu, že som bol ocenený prestížnou cenou „Zlaté krídla“ v kategórii športové letectvo. Veľmi ma mrzí, že toto ocenenie som nemohol osobne prevziať.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia a zároveň jedným dychom dodávam, že naše slovenské letectvo to potrebuje.

Ďakujem Vám, ktorí ste svojou osobnou účasťou prispeli k organizácii a podpore leteckých dní SIAF 2021.  Neuveriteľne ma potešilo ocenenie, ktoré sme získali za           „Najkrajšiu leteckú ukážku civilného letectva“. Vy, ktorí ste sedeli na kapitánskych sedadlách, vy, ktorí ste viedli nácviky tejto skupiny na vystúpenie, vy, ktorí ste patrili k pozemnej podpore, i vy ostatní, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto ocenení, Vám patrí moja úprimná vďaka.

Tu moje poďakovanie patrí aj riaditeľovi leteckých dní SIAF 2021 a riaditeľovi Slovenskej leteckej agentúry.

Moje poďakovanie patrí aj nášmu inšpektorovi bezpečnosti letov Slovenskej leteckej federácie, za to, že i v tomto zložitom období sme dokázali zorganizovať „Konferenciu k bezpečnosti letov“, ktorá aj do dnešného dňa má len tie pozitívne ohlasy.

Ďakujem aj všetkým Vám, ktorí ste sa na tejto akcii zúčastnili a prispeli k jej organizácii a úspešnému priebehu.

Veľmi si vážim prácu našich členov, ktorí spolupracovali  a spolupracujú na novelizácii leteckého zákona.

Ďakujem leteckým i neleteckým organizáciám a výrobcom za spoluprácu a podporu Slovenskej leteckej federácie v roku 2021.

Veľmi si vážim našu spoluprácu s pracovníkmi Dopravného úradu, divízie civilného letectva, na príprave a uskutočňovaní zmien, ktoré sú prospešné pre „malé letectvo“, presne pre toto malé letectvo, ktorého boli členmi tí, ktorí si už dnes obliekajú uniformy príslušníkov špeciálnych jednotiek, uniformy príslušníkov vojenského letectva, uniformy kapitánov a členov posádok civilného letectva.

Určite som na niečo zabudol, ale som veľmi rád, že množstvo našich spoločných úspešných aktivít zatienilo smutné stránky už skoro uplynulého roku 2021.

Pozabudol som na svoju rodinu, ktorej tiež ďakujem, že vo chvíľach najťažších stála po mojom boku a má najväčšiu zásluhu na tom, že v našej  Slovenskej leteckej federácii sme nemuseli robiť náhle zmeny vo vedení.

Verím, že som na nikoho z Vás nezabudol  a všetci by ste sa mali nájsť aj medzi riadkami.

Slovenská letecká federácia v roku 2021 opäť napredovala len vďaka Vám inšpektori, inštruktori, technici, funkcionári, priatelia, členovia i nečlenovia  Slovenskej leteckej federácie a i vďaka Vám  milí naši sympatizanti.

Viem, že množstvo našich cieľov sa nám nepodarilo uskutočniť a práve preto na budúci rok pripravujeme mnohé zaujímavé podujatia vrátane odborných zamestnaní.

Ktoré z nich sa nám podarí zorganizovať to ešte nevieme. Najradšej by som bol však „majiteľom kryštálovej gule“ , aby som Vám mohol vyveštiť návrat do normálneho (nekovidového) života a v budúcom roku splniť všetky Vaše ciele a sny.

Do nového roku 2022 Vám želám hlavne veľa zdravia, šťastia, aby blížiaci sa rok 2022 bol požehnaný pre všetkých nás a aby takto o rok nám nikto v našich radoch nechýbal.

                   S úctou

                                                                                                    Marián SLUK                                                                                                                             prezident

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *