POZVÁNKA

Vážení členovia,

je potrebné nahlásiť svoju účasť a registrovať sa najneskôr do 31.7.2023 

na e-mailovú adresu : dado@slf.sk.