POZVÁNKA na školenie personálu SLF

P O Z V Á N K A

            Pozývam Vás na školenie personálu SLF, ktoré sa uskutoční

v dňoch 23. až 25.10.2020.

            Začiatok:  23. októbra 2020 o 15,00 hodine.

Miesto konania:  Letecké športové centrum Lučenec – letisko Boľkovce

Školenia sa zúčastnia: Letoví inštruktori, letoví inšpektori, skúšobní piloti, inšpektori technici, vedúci PrVs. 

Predpokladané ukončenie školenia 25.10.2020 o 14,00 hod.

Cieľ školenia: Oboznámiť účastníkov školenia s novými schválenými smernicami 1/P – Overovanie spôsobilosti leteckého personálu, vydávanie preukazov, osvedčovanie a zapisovanie kvalifikácií a menovanie do funkcií SLF a smernica 2/T – Letová spôsobilosť LŠZ a prideľovanie poznávacích značiek. Ďalej budeme hovoriť o výnimkách, ktoré boli udelené v súvislosti s epidemickou situáciou COVID – 19 a ďalším smerovaním našej organizácie.

Pokyny pre absolvovanie školenia

  1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SLF.
  2. Elektronickou poštou bola odoslaná vedúcim  PrVS, inšpektorom,  inšpektorom technikom a skúšobným pilotom SLF.
  3. Všetci zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov (ak ho vedú) a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.
  4. Aktívnu účasť a príspevok do programu inšpektorov zabezpečia HLI, HT SLF a vedúci VS SLF.

Prihlášky na školenie prosím zaslať e-mailom na adresu lipcseiova@slf.sk  do 20.10.2020. Po tomto termíne Vám negarantujem ubytovanie a stravovanie.

Pre letecký personál, ktorým bola pozvánka zaslaná e-mailom je účasť povinná!

Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia účastnícky poplatok vo výške 30,-€ v ktorom je zahrnuté aj ubytovanie a strava.

Verím, že svojou dochvíľnosťou, disciplínou a dodržiavaním pokynov prispejete splniť rozsiahly program školenia.

Marián SLUK – prezident SLF

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *