Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

V súlade s ustanoveniami článku 8 odsek 5 a odsek 6 pís. a, b,   a článku  15 odsek 2 pís. a,  stanov Slovenskej Federácie Ultraľahkého Lietania,

z v o l á v a m  

riadnu členskú schôdzu na deň 7. júna 2020

Kandidátov na pozíciu prezidenta SFUL, na člena výkonnej rady a revíznej komisie SFUL hláste najneskôr do 31. 05. 2020 na sluk@sful.sk alebo lipcseiova@sful.sk.

Kandidatúry po uvedenom termíne nebudú brané do úvahy !!!

V súlade so stanovami SFUL článok 8, ods. 5, táto pozvánka bola odoslaná všetkým PrVs, funkcionárom, novým riadnym členom prijatým v období od poslednej členskej schôdze. Pre ostatných členov SFUL bola umiestnená na www.sful.sk.

Začiatok prezentácie 8:00 hod., začiatok rokovania 10:00 hod.

Miesto rokovania:  Letecké športové centrum letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec ( v sídle organizácie)

Navrhovaný program (bude spresnený na zasadaní výkonnej rady dňa 6.6.2020

 1.  10:00 h Otvorenie
 2. Voľba predsedajúceho schôdze
 3. Voľba komisií
 4.  10:15 – 12:30 h Prednesenie správ za rok 2019
 • o činnosti SFUL
 • o hospodárení
 • revíznej komisie
 • o stave techniky
 • o letovej činnosti
 • o športovej činnosti
 1.  12:30 – 13:30 h Obedňajšia prestávka
 2.  13:30 – 14:00 h Diskusia k jednotlivým správam
 3.  14:00 – 15:00 h Voľby
 • Voľba prezidenta združenia
 • Voľba výkonnej rady združenia
 • Voľba revíznej komisie združenia
 1. 15:00 – 15:45 h Príspevky členov, rôzne a doplnky
 2. 15:45 – 16:00 h Uznesenie
 3. 16:00 h Záver

Teším sa na naše stretnutie.

Marián SLUK prezident v. r.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *