Pravidelné ročné školenie leteckého personálu SLF

Týmto oznamujem, že v dňoch 18., 19. a 20. marca 2022 sa uskutoční Školenie leteckého personálu SLF. Začiatok školenia 18. marca 2022. Školenie sa uskutoční na letisku Boľkovce v priestoroch LŠC.

PROGRAM ŠKOLENIA:

18. marca 2022:

16:00 – 17:00  – príchod a prezentácia účastníkov,

17:00 – 17:10 – otvorenie školenia – Marián Sluk – prezident SLF

17:10 – 18:00 – prednáška – Optimalizácia chodu motora Rotax 912 v letných a zimných podmienkach, chladenie motora, ohrev motora – Dick Kvetňanský,

18:00 – 19:00 – večera,

19:00 – 19:45 – prednáška – Padákové záchranné sústavy na LŠZ – Pater Aufricht, Miloš Szalay.

19. marca 2022:

8:00 – 9:00 – raňajky

9:00 – 13:00 – prednášky…

13:00 – 14:00 – obed

14:00 – 18:00 – prednášky…

18:00 – 19:00 – večera

Témy a čas prednášok členov SLF budú upresnené na základe potvrdenia účasti prednášajúcich z iných organizácií.

20. marca 2022:

8:00 – 9:00 – raňajky,

9:00 – 10:00 – preskúšanie leteckého personálu písomnou formou,

10:00 – 11:00 – administratíva – aktualizácia LŠZ zaradených do jednotlivých prevádzok výcvikového strediska. Vedúci prevádzok zabezpečia dokumentáciu k jednotlivým LŠZ (lietadlová kniha, PLS, letová príručka a formulár č. 21). Bližšie informácie u HT SLF.

11:00 – 12:00 – vyhodnotenie preskúšania, odovzdávanie menovaní, osvedčení a preukazov jednotlivých kvalifikácií leteckého personálu.

12:00 – 13:00 obed,

13:00 – 13:15 – záver

Každý člen leteckého personálu je povinný doniesť so sebou jednotlivé pridelené pečiatky a preukazy na predĺženie kvalifikácie.

Poplatok za stravovanie a ubytovanie je 50,- €. V cene je zahrnuté 2x ubytovanie a 2x celodenná strava, ktorá začína večerou 18. 3. 2022 a končí obedom 20. 3. 2022. Svoju účasť nahláste asistentke prezidenta SLF Veronike Lipcseiovej (0919 342 228, lipcseiova@slf.sk) do 10.3.2022. Po tomto termíne zabezpečenie ubytovania a stravovania vzhľadom na kapacitu LŠC je bez záruky.

Marián SLUK -prezident SLF  

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *