Oznam pre členov SFUL – povolenie lietadlovej stanice

Do 15.1.2020 je potrebné zaplatiť poplatok za povolenie lietadlovej stanice. Poplatok je stanovený v rozhodnutí za povolenie lietadlovej stanice na druhej strane uvedeného rozhodnutia. Uhrádzajte sumu na celý kalendárny rok na číslo účtu IBAN: SK45 8180 0000 0070 0049 9747. VS (variabilný symbol) uveďte číslo rozhodnutia alebo číslo povolenia. Obe čísla sú totožné. Pre lepšiu identifikáciu úhrady do správy pre prijímateľa uveďte poznávaciu značku lietadla a meno držiteľa povolenia. Okrem iného držiteľ povolenia je povinný platiť úhrady bez ohľadu na skutočnosť či je frekvencia používaná alebo nie. (Dôsledne si prečítajte rozhodnutie, ktoré ste obdržali spolu s povolením používania lietadlovej stanice).

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *