OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (SEPTEMBER 2021)

Príloha č. 4 k zápisu z KP 24.08.2021

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR

(SEPTEMBER 2021)

a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
b) Velitelia, náčelníci, funkcionári zodpovední za letovú činnosť zabezpečia znalosť tohto podkladu u všetkých podriadených podieľajúcich sa na plánovaní, príprave a vykonávaní letovej činnosti u svojich súčastí.
c) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
d) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.
(Vysvetlenie:
prvý riadok – označenie správy NOTAM;
položka Q) – systémová;
položka A) – značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) – začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) – koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) – aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) – TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) – dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) – horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok
e) Všetky časy sú uvedené v UTC
f) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo ft.
g) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
h) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (TSA, TRA, LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.2, 5.2.2 a 5.3.1). Tento podklad nemusí zahrňovať všetky aktuálne informácie na daný mesiac. Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/ 5321817 , 0960 463 579 , 0960 463 604 alebo na web stránke veliteľstva vzdušných síl: www. vvzs.mil.sk v položke využitie vzdušného priestoru. Priamy odkaz na stránku je: http://www.vvzs.mil.sk/352/vyuzitie-vzdusneho-priestoru.php.

  1. Aktivácia GLDA LIPTOV:

(C1110/21 NOTAMR C0517/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4900N01921E015
A)LZBB
B)2106270900
C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR LIPTOV URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )(A1110/21 NOTAMR A0517/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4900N01921E015
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)LIPTOV AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME
OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
2. Aktivácia GLDA CHOPOK:
(C1111/21 NOTAMR C0518/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4844N01949E018
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)PRIESTOR CHOPOK URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA
DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
(A1
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4844N01949E018
A)LZBB B)2106270900 C)2109301623
D)0900-SS
E)CHOPOK AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )

  1. Aktivácia GLDA MARTINKY:

(C1112/21 NOTAMR C0519/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/075/080/4904N01845E011
A)LZBB B)2106270900 C)2109301625
D)0900-SS
E)PRIESTOR MARTINKY URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY.
SKUTOCNA DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD:
BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ A ZILINA TOWER 118,400 MHZ.
F)7500FT AMSL G)8000FT AMSL )
(A1112/21 NOTAMR A0519/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/075/080/4904N01845E011
A)LZBB B)2106270900 C)2109301625
D)0900-SS
E)MARTINKY AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED.
REAL TIME OF ACTIVITY AVAILABLE FROM:
BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ AND ZILINA TOWER 118,400 MHZ.
F)7500FT AMSL G)8000FT AMSL )

  1. Aktivácia GLDA BESKYDY:

(C1113/21 NOTAMR C0520/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4918N01909E027
A)LZBB B)2106270901 C)2109301623

  1. D) D)0900-SS

E)PRIESTOR BESKYDY URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA
DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
A BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )
(A1113/21 NOTAMR A0520/21
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/080/095/4918N01909E027
A)LZBB B)2106270901 C)2109301623
D)0900-SS
E)BESKYDY AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME

OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND BRATISLAVA RADAR 134,475 MHZ (126,475 MHZ).
F)8000FT AMSL G)9500FT AMSL )

  1. Aktivácia GLDA HORNÁD:

(C1133/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/050/070/4853N02043E006
A)LZBB
B)2107010900 C)2109301619
D)0900-SS
E)PRIESTOR HORNAD URCENY PRE LETY KLZAKOV AKTIVOVANY. SKUTOCNA
DOBA CINNOSTI DOSTUPNA OD: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
A KOSICE RADAR 129,350 MHZ (119,850 MHZ).
F)5000FT AMSL G)7000FT AMSL )
(A1133/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWGLW/IV /M/W/050/070/4853N02043E006
A)LZBB B)2107010900 C)2109301619
D)0900-SS
E)HORNAD AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED. REAL TIME

OF ACTIVITY AVAILABLE FROM: BRATISLAVA INFORMATION 124,300 MHZ
AND KOSICE RADAR 129,350 MHZ (119,850 MHZ).
F)5000FT AMSL G)7000FT AMSL )

  1. Aktivácia priestoru LZR131B nad rámec publikácie v AIP SR

(C1407/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/145/4835N01715E007
A)LZBB
B)2109010500 C)2109051700
D)01 04 05 0500-1700
E)LZR131B AKTIVOVANY Z DOVODU KONANIA LETECKYCH DNI SIAF 2021
(SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST).
F)GND G)FL145 )
(A1407/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/145/4835N01715E007
A)LZBB B)2109010500 C)2109051700
D)01 04 05 0500-1700
E)LZR131B ACTIVATED DUE TO AIR SHOW SIAF 2021
(SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST).
F)GND G)FL145 )

  1. Podmienenie vstupu do priestorov LZR314, LZR01, LZR02 a LZR03 z dôvodu konania SIAF 2021

(C1408/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRRAP/IV /BO/W/000/145/4834N01711E019
A)LZBB B)2109010500 C)2109061700
D)0500-1700
E)Z DOVODU KONANIA LETECKYCH DNI SIAF 2021 (SLOVAK INTERNATIONAL
AIR FEST) VSTUP DO LZR314, LZR01, LZR02 A LZTRA03 LEN NA ZAKLADE
LETOVEHO PLANU A PREDCHADZAJUCEHO POVOLENIA ZISKANEHO
NA TEL: 0944/46 84 88.
VSTUP DO PRIESTORU JE POVOLENY LETOM PRE ZACHRANU LUDSKEHO
ZIVOTA, SANITNYM LETOM, LETOM SAR A LETOM STATNYCH LIETADIEL
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
F)GND G)FL145 )
(A1408/21
Q)LZBB/QRRAP/IV /BO/W/000/145/4834N01711E019
A)LZBB
B)2109010500
C)2109061700
D)0500-1700
E)DUE TO AIR SHOW SIAF 2021 (SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST) ENTRANCE
INTO LZR314, LZR01, LZR02 AND LZTRA03 ONLY ACCORDING TO FLIGHT
PLAN AND PRIOR APPROVAL VIA TEL: +421/944/46 84 88.
PENETRATION IS ALLOWED FOR HUMAN LIFE RESCUE FLIGHTS,
AIR AMBULANCE FLIGHTS, SAR FLIGHTS AND FLIGHTS OF THE SLOVAK
REPUBLIC STATE.
F)GND G)FL145 )

  1. Zmena hornej hranice LZTRA03

(C1409/21 NOTAMN Q)LZBB/QRTCH/IV /BO/W/050/145/4832N01707E016
A)LZBB
B)2109010500 C)2109061700
D)0500-1700
E)ZMENA HORNEJ HRANICE LZTRA03 NA FL145.
F)5000FT AMSL
G)FL145 )
(A1409/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRTCH/IV /BO/W/050/145/4832N01707E016
A)LZBB B)2109010500 C)2109061700
D)0500-1700
E)UPPER LIMIT OF LZTRA03 CHANGED TO FL145.
F)5000FT AMSL
G)FL145 )

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *