OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (OKTÓBER 2021)

Príloha č.4 k zápisu z KK 21.-23.09.2021

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA VYUŽITIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR (OKTÓBER 2021)

a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.

b) Velitelia, náčelníci, funkcionári zodpovední za letovú činnosť zabezpečia znalosť tohto podkladu u všetkých podriadených podieľajúcich sa na plánovaní, príprave a vykonávaní letovej činnosti u svojich súčastí.

c) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.

d) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.

(Vysvetlenie:

prvý riadok – označenie správy NOTAM;

položka Q) – systémová;

položka A) – značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;

položka B) – začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;

položka C) – koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;

položka D) – aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;

položka E) – TEXT SPRÁVY NOTAM;

položka F) – dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;

položka G) – horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.

Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.)

e) Všetky časy sú uvedené v UTC

f) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo ft.

g) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).

h) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (TSA, TRA, LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.2, 5.2.2 a 5.3.1). Tento podklad nemusí zahrňovať všetky aktuálne informácie na daný mesiac. Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/ 5321817 , 0960 463 579 , 0960 463 604 alebo na web stránke veliteľstva vzdušných síl: www. vvzs.mil.sk v položke využitie vzdušného priestoru. Priamy odkaz na stránku je: http://www.vvzs.mil.sk/352/vyuzitie-vzdusneho-priestoru.php.

Návrh na NOTAM LZR28A:

(A /21 NOTAMN

Q)LZBB/

A)LZBB B)2110140500 C)2110151000

D)14 0500-2000, 15 0400-1000

E)TEMPORARY RESTRICTED AIRSPACE – MILITARY ACTIVITY IN AREA: 485648N 0220940E –

485040N 0220810E – 485010N 0215630E – 485418N 0215958E – 485648N 0220940E. EXCEPT HUMAN

LIFE RESCUE FLIGHTS AND SAR FLIGHTS. INFO BRATISLAVA CONTROL 125,000 MHZ.

F)GND

G)FL175)

 

(C /21 NOTAMN

Q)LZBB/

A)LZBB B)2110140500 C)2110151000

D)14 0500-2000, 15 0400-1000

E)DOCASNE OBMEDZENY VZDUSNY PRIESTOR – VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:

485648N 0220940E – 485040N 0220810E – 485010N 0215630E – 485418N 0215958E – 485648N 0220940E.

OKREM LETOV NA ZACHRANU LUDSKEHO ZIVOTA A LETOV SAR. INFO BRATISLAVA

CONTROL 125,000 MHZ.

F)GND

G)FL175)

 

Návrh na NOTAM LZR 24A:

(A /21 NOTAMN

Q)LZBB/

A)LZBB B)2110110500 C)2110221700

D)0500-1700

E)TEMPORARY RESTRICTED AIRSPACE – MILITARY ACTIVITY IN AREA:

(482628N 0191725E)-(482546N 0192009E)-(482410N 0191605E)-(482142N 0191334E)-

(482445N 0191226E)-(482622N 0191508E)-(482628N 0191725E).

F)GND

G)4000FT AMSL)

2

(C /21 NOTAMN

Q)LZBB/

A)LZBB B)2110110500 C)2110221700

D)0500-1700

E)DOCASNE OBMEDZENY VZDUSNY PRIESTOR – VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:

(482628N 0191725E)-(482546N 0192009E)-(482410N 0191605E)-(482142N 0191334E)-

(482445N 0191226E)-(482622N 0191508E)-(482628N 0191725E).

F)GND

G)4000FT AMSL).

 

Návrh na NOTAM LZR 24:

(A/ 21 NOTAMN

Q)LZBB/

A)LZBB B)2110160500 C)2110171700

D)0500-1700

E)LZR24 ACTIVATED

F)GND

G)5500FT AMSL)

 

(C/ 21 NOTAMN

Q)LZBB/

A)LZBB 

B)2110160500 

C)2110171700

D)0500-1700

E)LZR24 AKTIVOVANY

F)GND

G)5500FT AMSL)

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *