Informácia o zmene názvu SFUL

Vážení priatelia dámy a páni členovia i nečlenovia SFUL, milá letecká verejnosť.

Uplynulo presne 22 rokov od Valného zhromaždenia Slovenskej federácie ultraľahkého lietania (06/06/1998), kedy naša organizácia bola založená.
Prvé stanovy našej organizácie boli schválené Ministerstvom vnútra SR 19/06/1998 a zaregistrované pod číslom VVS/1-900/90-14215.
Naše občianske združenie prechádzalo ťažkou a tŕnitou cestou vývoja, dochádzalo k rôznym zmenám, ústupkom a kompromisom a na tejto ceste sme sa dostali do rokov, kedy sme prešli skúškou dospelosti a dnes už aj vážnosti v pozitívnom slova zmysle.
Začínali sme „hadraplánmi“, a tak presne po 22 rokoch svojej existencie sme spolu s členskou základňou na zasadaní členskej schôdze, ktorá sa konala 07/06/2020 v priestoroch Leteckého športového centra na letisku v Boľkovciach, uskutočnili vážne rozhodnutie.
Po 22 rokoch Vážení priatelia si spoločenská situácia vyžiadala okrem iného aj zmenu názvu našej organizácie, ďalej budeme pôsobiť pod názvom :
„Slovenská letecká federácia“
Tento názov začneme oficiálne používať po novej registrácii zmien v Stanovách našej organizácie Ministerstvom vnútra SR.
Vážení priatelia,
dovoľte mi, aby som Vám na ďalšej minimálne 22 ročnej ceste zaželal veľa úspechov, veľa potešenia z lietania pre radosť a nezabúdajte na našu históriu, na tých, ktorí tu boli pri zrode SFUL-u.
SFUL nám jeho otcovia – zakladatelia zverili preto, aby sme sa o našu organizáciu spoločne starali, zveľaďovali ju a posúvali dopredu.
Je našou spoločnou úlohou ju chrániť, rozvíjať, reprezentovať a tak pozitívne prispievať k vytváraniu podmienok pre všetkých záujemcov o lietanie pre radosť so zabezpečením vysokej úrovne bezpečnosti letovej prevádzky vo vzdušnom priestore.
Individuálne – bezpečne
Individuálne – podľa predpisov
Chránime záujmy našich členov
My čo sme sa nenarodili s krídlami, učíme sa lietať celý život
Najlepší pilot je ten, ktorý sa dožije dôchodku
Verím, že spoločne to dáme, lebo každá cesta, ktorá má viesť k „MAJSTROVSTVU“ je ťažká a tŕnitá.
Lučenec 15. Jún 2020
Marián S l u k – prezident
Slovenská letecká federácia

4 názory na “Informácia o zmene názvu SFUL”

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.