!!! Doškolenie leteckého personálu SLF !!!

Pozývam Vás na doškolenie personálu SLF, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2023.

            Prezentácia účastníkov o 09.00 hod, začiatok doškolenia o 10.00 hod.

Miesto konania:  Letecké športové centrum Lučenec – letisko Boľkovce

Školenia sa zúčastniaLetoví inštruktori, letoví inšpektori, skúšobní piloti, vedúci PrVs ,  technici údržby LŠZ, prevádzkoví technici, inšpektori technici,

ktorí sa nezúčastnili školenia v riadnom termíne 24. – 26. 02. 2023 a školenia v náhradnom termíne 01. – 02. 04. 2023 !!!

Cieľ školenia: Oboznámiť účastníkov školenia s novinkami v prevádzke, vo vzdušnom priestore, vo výcviku, technike a pod.

Pokyny pre absolvovanie školenia

  1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SLF.
  2. Všetci zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov (ak ho vedú) a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.
  3. Vedúci PrVs prinesú výkaz činnosti PrVs za rok 2022.
  4. Inštruktori prinesú výkaz činnosti letového inštruktora/inšpektora SLF za rok 2022.
  5. Aktívnu účasť a príspevok do programu zabezpečia HLI, HT SLF

Na školenie sa prihláste e-mailom na adresu lipcseiova@slf.sk  do 31.05.2023

Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia členský príspevok vo výške 70,-€ za každú prepadnutú kvalifikáciu!

                                   

                                                              Marián SLUK  prezident SLF v. r.

Poznámka:

5) Platnosť preukazu spôsobilosti pilot LŠZ s kvalifikáciou FI LŠZ:

  1. a) je maximálne 36 mesiacov, HLI SLF rozhodne o skrátení doby platnosti kvalifikácie,
  2. b) predĺženie platnosti preukazu je podmienené úspešným absolvovaním teoretického preskúšania 1x za 36 mesiacov u HLI SLF v rámci pravidelného ročného, alebo individuálneho školenia a praktického preskúšania. HLI SLF môže kvalifikáciu FI predĺžiť aj bez praktického preskúšania,
  3. c) bez absolvovania školenia 1 krát za 12 mesiacov platnosť tejto kvalifikácie zaniká.