Mesiac: september 2022

!!! Všetkým Inšpektorom-technikom a členom SLF !!!

Vážení kolegovia, k 30. septembru 2022 zasielame na Dopravný úrad – Divízia  civilného letectva hlásenie, preto Vás vyzývam v tomto týždni zaslať všetky vykonané predĺženia preukazov letovej spôsobilosti z dôvodu aktuálnosti hlásenia evidencie lietajúcich športových zariadení na Dopravný úrad. Ďakujem Ing. Vladimír Krempaský – HT SLF