Mesiac: február 2022

Výročná členská schôdza SLF

Vážení členovia SLF, týmto Vás srdečne pozývam na výročnú členskú schôdzu SLF, ktorá sa uskutoční dňa 2.4.2022. o 9:00 hod na letisku Lučenec v priestoroch LŠC.  Príchod a prezentácia účastníkov 8:00 – 9:00. Program schôdze obdrží každý účastník pri prezentácii pred začiatkom schôdze. Marián SLUK – prezident SLF