Mesiac: január 2022

PRIPOMIENKA

Pripomínam všetkým držiteľom palubných staníc, že do 15.1. v každom kalendárnom roku je potrebné zaplatiť úhradu za povolenie palubnej stanice na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. VS (variabilný symbol) je č. rozhodnutia, suma a číslo účtu je na druhej strane rozhodnutia. HT SLF