Mesiac: apríl 2021

Výročná členská schôdza SLF

POZOR! POZOR! Akcia preložená! Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu COVID-19 sa výročná členská schôdza SLF prekladá na neurčito.   Miesto konania letisko Boľkovce – areál LŠC. Program a podmienky konania výročnej členskej schôdze budú zverejnené neskôr na základe aktuálnych  protiepidemiologických opatrení. Marián SLUK – prezident SLF