Mesiac: september 2019

Oznam HT SFUL

Korešpondenčná adresa HT SFUL na ktorú je potrebné zasielať všetky  žiadosti týkajúce sa evidencie LŠZ a letovej spôsobilosti LŠZ SFUL:  Ing. Vladimír KREMPASKÝ, Ladomirová 117, 09 003 LADOMIROVÁ  e-mail:  krempasky@sful.sk